Reglementenboek

Iedere inzet is gemaakt voor het tot stand brengen van het ALL-INN reglement voor het seizoen van 2018.

 Mocht er een situatie in voorkomen dat niet conform is met de 7de editie van het EXCA reglement dan geldt deze uitgave voor het gehele seizoen van 2018,

 dit met de goedkeuring van het uitvoerend comité, bestaande uit de Chief Executive Office, Chief Operating Officer en de voorzitter van Policy Association.

Indien een regel veranderd gedurende een evenement, hebben de verantwoordelijke Jury(s)  de bevoegdheid een wijziging toe te voegen of af te keuren in verband met de ter discussie staand regel.


   Rulebook en anglais

 Rulebook EXCA in frans