Reglementenboek

Iedere inzet is gemaakt voor het tot stand brengen van het ALL-INN reglement voor het seizoen van 2016. Mocht er een situatie in voorkomen dat niet conform is met de 7de editie van het EXCA reglement dan geldt deze uitgave voor het gehele seizoen van 2016, dit met de goedkeuring van het uitvoerend comité, bestaande uit de Chief Executive Office, Chief Operating Officer en de voorzitter van Policy Association.

Indien een regel veranderd gedurende een evenement, hebben de verantwoordelijke Jury(s)  de bevoegdheid een wijziging toe te voegen of af te keuren in verband met de ter discussie staand regel.

A. EXCA is een erkende Associatie voor de paardensport voornamelijk Extreme Cowboy Racing. EXCA is de enige vereniging die de officiële regels en richtlijnen voor deze sport biedt.

B. De EXCA erkent alleen deze evenementen die opgezet zijn volgens de regels en richtlijnen die worden beschreven in het reglement.

C. Extréme Cowboy Racing is een veelzijdige Hippische sport die de ruiters verplicht om zowel snelheid als Horsemanship te demonstreren. 

D. De veiligheid van ruiter en paard staat steeds en altijd op de voorgrond.

E. Dit reglement bevat specifieke regels en richtlijnen uit het reglement van de Extreme Cowboy Challenge, Inc.

F. Alle EXCA leden dienen de participatie en de eigen aansprakelijkheid te ondertekenen. De jongsten en de jeugd zullen door hun ouder(s) en/of voogd het eigen aansprakelijkheid en goedkeuringsformulier laten ondertekenen voor de aanvang van het evenement.

G. Wanneer een EXCA afdeling een beperking heeft op de leeftijd, geldt de erkende leeftijd op 1 januari, dit voor het hele competitiejaar.

H. De EXCA scoren op het scoren-blad plaatst een evenredig deel punten met de nadruk op de tijd. Om “tijd bonus punten” te kunnen krijgen moet de omloop volbracht worden binnen de 8 minuten in elke klasse. Een omloop die niet volbracht is binnen de toegestane 8 minuten krijgt een nul-score. 

I. Een paard mag niet meer dan één maal in elke klasse deelnemen met uitzondering van de Young Guns en de Youth, waarbij het paard maximaal 3 maal mag meedoen. 

J. Ruiters mogen meermaals meedoen met verschillende paarden in dezelfde klasse. De ruiter betaald wel de proef voor elk paard die hij uitbrengt. Hetzelfde paard mag met een maximum van 3 maal uitgebracht worden door verschillende ruiters per EXCA evenement.

K. De Pro klasse zal steeds het laatst rijden in een EXCA Evenement.

L. Een Novice, Intermediate, Youth, Ride Smart of Non-Pro kan in de Pro Klasse rijden met hetzelfde paard.

1.  Definities :

 • Regels wil zeggen “ wij zullen”. 
 • Richtlijnen wil zeggen “je mag”. 
2. Competitie onderdelen : 

YOUNG GUNS

 • Minimum leeftijd van 7 jaar tot maximum leeftijd van 11 jaar. Elke ruiter tussen de 7 en 11 jaar heeft de mogelijkheid om wedstrijden te rijden in de Young Guns klasse. Young Guns ruiters zijn toegelaten wedstrijd te rijden mits de toestemming van de ouder(s) en/of voogd. 
 • Dezelfde Young Gun mag maximum twee paarden uitbrengen
 • De wedstrijd krijgt punten voor 8 obstakels en Overall Horsemanship- en punten voor de tijd.
 • Obstakels worden beoordeeld op 1&2 punten

YOUTH

 • Minimum leeftijd 12 jaar en maximum leeftijd 17 jaar
 • Een Youth ruiter mag maximum drie paarden uitbrengen
 • De wedstrijd krijgt punten voor 13 obstakels alsook punten voor Overall Horsemanship  én tijd. 
 • Obstakels worden beoordeeld op 1-4 punten 

NOVICE

 • Leeftijd 18 jaar en ouder. De Novice klasse is ontworpen voor beginnende ruiters die nieuw zijn in de paardensport en/of de Extreme Cowboy Racing. Het doel van de Novice klasse is om een eerlijke concurrentie te bieden aan alle beginnende ruiters. Het is de Novice ruiter toegestaan in een hogere klasse van de wedstrijd mee te rijden. 
 • Op het einde van het competitiejaar, zal een beslissing genomen worden door de Raad van Bestuur of de ruiter mag/of niet mag blijven rijden in de Novice klasse. De Raad van Bestuur zal zich voor deze beslissing baseren op hoeveel maal de ruiter als Novice  in haar/zijn klasse heeft gewonnen en hoeveel ruiters er deelnamen aan de Novice klasse in elke wedstrijd. Een ruiter die naar een hogere klasse wordt verplaatst kan aan de raad van bestuur een herziening aanvragen om in de Novice klasse te mogen blijven rijden. Na overleg zal besluit aan hem/haar bekend gemaakt worden.
 • De Novice omloop krijgt punten voor 10 obstakels alsook punten voor Horsemanship en tijd.
 • De obstakels worden beoordeeld met 1-3 punten

INTERMEDIATE

 • Een Intermediate ruiter is een individuele ruiter die klaar is om de Novice klasse te verlaten maar nog niet klaar is voor de Non-Pro klasse. Een ruiter is deze klasse heeft al enige ervaring in een andere ruitersport-tak.
 •  Op het einde van een competitiejaar zal een beslissing genomen worden of de ruiter de Intermediate klasse moet verlaten. De raad van bestuur zal zich voor deze beslissing baseren op hoeveel maal deze ruiter heeft gewonnen en hoeveel ruiters er elke wedstrijd hebben deelgenomen in deze klasse. Ook hier heeft de ruiter het recht aan de raad van bestuur een herziening aan te vragen van de beslissing. Deze beslissing zal na overleg worden meegedeeld aan de betreffende ruiter. Een Intermediate ruiter kan niet in een lagere klasse meerijden. 
 • De Intermediate omloop krijgt punten voor 13 obstakels en eveneens worden er punten gegeven voor de Overall Horsemanship en de tijd.
 • De obstakels worden beoordeeld met 1-4 punten.

NON-PRO

 • Een Non-pro ruiter is een individuele ruiter die ervaring heeft als ruiter en geen enkele ervaring heeft met het rijden of trainen van paarden, pony’s of muildieren. Deze definitie geldt voor alle ruiters van 18 jaar en ouder, behalve een Youth ruiter met toestemming van ouder(s) en/of voogd. De Non-pro omloop krijgt punten voor 13 obstakels en eveneens punten voor Horsemanship en tijd. ° obstakels worden beoordeeld op 1-5 punten.
PRO
 • Deze individuele ruiter wordt als professioneel geacht en is 18 jaar of ouder en heeft tevens ervaring als berijder en trainer van paarden, pony’s en/of muildieren. 
 • Een Pro ruiter mag ongelimiteerd paarden uitbrengen in de Pro klasse en mag ook meedoen in de Futurity Klasse.
 • Om als Pro terug naar een lagere klasse in de competitie te gaan mag hij/zij geen full-time ruiter/trainer geweest zijn in de voorbije laatste 5 jaar alvorens te kunnen overgaan naar een lagere klasse. 
 • De omloop krijgt punten voor 13 obstakels en eveneens punten voor Overall Horsemanship en tijd. 
 • De obstakels worden beoordeeld op 1-6 punten
RIDE SMART
 • De Ride Smart klasse is bedoeld voor Non-pro ruiters met de leeftijd van 55 jaar en ouder
 • De omloop bevat 13 obstakels en eveneens punten voor Horsemanship en tijd
 • Obstakels worden beoordeeld met 1-5 punten 
Leden die geregistreerd zijn als Non-Pro en Ride Smart mogen niet in de Novice of Intermediate Klasse rijden. Leden kunnen hun membership hernieuwen naar een lagere klasse, zoals de Intermediate klasse.  

FUTURITY DIVISION (alleen voor paarden van 3en 4 jaar oud)
 • Futurity paarden mogen bereden worden door ruiters vanaf 12 jaar en ouder
 • De Futurity klasse is enkel een gesloten wedstrijd binnen de EXCA World Championship.
 • Alle paarden moeten 3 of 4 jaar oud zijn gedurende het wedstrijdjaar van de Het wereld kampioenschap waarin de ruiter wil meerijden.
 •  Een Futurity paard moet ingeschreven zijn voor 1 augustus voor het EXCA Wereldkampioenschap.
 • Elke inschrijving na 1 augustus betaald een extra van 100$ bij de inschrijving.
 • Elke paardenras is toegelaten. Paarden die niet geregistreerd zijn moeten een bewijs van leeftijd kunnen voorleggen uitgereikt door een dierenarts.
 •  De Futurity vergoeding zal betaald worden in termijnen als volgt: $250.00 met het inschrijvingsformulier tegen 1 augustus, $100.00 tegen 1 september en $100.00 tegen 1 oktober. Nota: Er wordt rekening gehouden met 10 dagen volgens de poststempel, deze mag, elk jaar, niet later zijn dan 10 augustus, 10 september of 10 oktober. Bij elke betaling na deze periode wordt een toeslag gerekend van $25.00 wegens te late betaling.
 • Als een Futurity paard wordt geschrapt voor een inschrijving, wordt elke betaling die reeds is uitgevoerd niet teruggestort.
 • Alle uitbrengers van de paarden en/of eigenaars moeten lid zijn van de EXCA.
 • Het inschrijvingsformulier vindt men op de website van EXCA  en kan elektronisch of per mail verstuurd worden naar het EXCA office.
 • Elk paard dat genomineerd is voor de Futurity mag alleen deelnemen in de “sanctioned EXCA Green Horse klasse om in aanmerking te komen voor de World Finals.
GREEN HORSE KLASSE (Een klasse waarin oudere paarden zich kunnen ontwikkelen in de EXCA & Futurity.)
 • De Green Horse klasse is voor paarden van elke leeftijd.
 • Green Horses mogen bereden worden door elke ruiter ouder dan 12 jaar of ouder.
 • De Green Horse klasse krijgt punten voor 10 obstakels, plus punten voor Horsemanship en tijd. Deze punten worden niet bijgehouden door EXCA en punten vergoedingen zijn niet van toepassing in deze klasse.
 • Obstakels worden beoordeeld met 1-3 punten.
 • Er is GEEN Green Horse klasse in de World Finals.
 • Een Green Horse kan niet uitgebracht worden in een andere klasse.
 • De punten van de Green Horses worden op een aparte lijst bijgehouden en niet aan EXCA doorgegeven.

3. “Sanctioned” wedstrijden :

A.   Een Club moet een evenement/wedstrijd met een minimum van 30 dagen voorafgaand melden aan de EXCA.
B.   Er is een jaarlijkse vergoeding van $265.00 voor elke club. Een Club mag één of meerdere evenement inrichten per jaar. De Voorzitter van een Club of de aangestelde verantwoordelijke moet een Full Member zijn van EXCA voor het inrichten van evenementen. 
C.   De Club betaald inschrijvingsbedrag van $10.00 per aangekondigd evenement per deelnemende ruiter. Bijvoorbeeld: Als je beslist een inschrijvingsbedrag te vragen van $50.00 per ruiter, dan raad EXCA  aan om dit bedrag op te trekken naar $60.00 om zo de kosten te dekken van de $10.00 die betaald wordt aan EXCA per deelnemende ruiter. Het is aan de Club om te beslissen of zij het bij de $50.00 houden of niet. EXCA verwacht van de Club dat 50% terugvloeit naar de ruiters als prijzengeld/prijzen in elke klasse met uitzondering van de Pro klasse die een hoger percentage ontvangen van hun inschrijvingsgeld/ of prijzen.
D.    Als een Club ervoor kiest een Buckle met het Logo van EXCA, of worden de woorden “ Extreem Cowboy Association, of Extreem Cowboy Race gebruikt dan MOET de Club deze Buckles bestellen EXCA. Dit zonder uitzonderingen !!
E.    Results@extremecowboyassociation.com.  Stuur de inschrijvingsgelden ($10.00 per ruiter) naar EXCA binnen de 5 werkdagen per mail naar EXCA, P.O. Box 50, Bluff Dale, TX.76433.
F.      Alle inschrijvingen worden doorgemaild naar het EXCA kantoor in Bluff Dale. Elk scoreblad die niet is doorgestuurd  binnen de 5 werkdagen na de wedstrijd wordt een toeslag aangerekend van $50.00 dag na datum.
G.     Na een wedstrijd zullen de punten niet geregistreerd worden zolang de formulieren en gelden niet zijn ontvangen bij het EXCA kantoor.

4. Veiligheid :

 • Van alle ruiters wordt verondersteld dat ze de proeven meedoen volgens hun capaciteiten.
 • In het geval dat een ruiter van zijn paard wordt gebokt/ of eraf valt mag hij/zij verder meedoen als hij/haar paard binnen de minuut kan nemen en terug bestijgen zonder hulp van buitenaf.
 • Loopt het paard buiten het parcours dan is de ruiter gediskwalificeerd in deze ronde van de wedstrijd.
 • Elke ruiter zorgt dat zijn paard in goede conditie is, en in staat is om deel te nemen aan de wedstrijd.
 • Een ouder of voogd is toegestaan om zich op het parcours te bevinden als een Young Gun bezig is aan de wedstrijd. De aanwezigheid van de ouder/voogd is voor de veiligheid, niet voor coaching tijdens de uitvoering van de obstakels. Afgezien van de veiligheid en eerlijkheid is het niet toegestaan, voor om het even wie, de ruiter te volgen met de bedoeling hem/haar te coatchen, aan te moedigen of assistentie te verlenen in om het even welke klasse.
 • Un parent ou son représentant peut-être sur le parcours quand un YOUTH est dans la piste. Le but de cette présence est uniquement pour la sécurité, pas de coaching du cavalier sur les obstacles. 
 • Wanneer een Young Gun of Smart Rider het moeilijk heeft zijn/haar paard te bestijgen is het toegestaan een opstapje te gebruiken of duwtje van een andere persoon te krijgen. 
 • De ouder(s)/voogd van de ruiter, onder de 18 jaar, nemen alle verantwoordelijkheid op zich tijdens de evenementen van de Extreme Cowboy Challenge.
5. Extreem Cowboy Challenge Verloop :

 • Obstakels worden onderverdeeld volgens hun moeilijkheidsgraad van 1 tot 6, met 1 voor de gemakkelijkste oefening naar 6 voor de moeilijkste.
 • Voor de Young Guns zijn er 8 obstakels + een score voor Overall Horsemanship en een tijdscore.
 • Voor de Novice klasse zijn er 10 obstakels + een score voor Overall Horsemanship en een tijdscore.
 • Voor alle andere klasses zijn er 13 obstakels, een score voor Overall Horsemanship en een tijdscore.
 • De Regionale Kampioenschappen hebben 14 obstakels, + een Overall horsemanship score en een Totaal score.
 •  De Raad van Bestuur van EXCA bepalen de nummers van de obstakels voor het Wereld Kampioenschap.
 • Young Guns mogen een wedstrijd rijden met een moeilijkheidsgraad van 1 R & 2 R.
 • Novice mogen een wedstrijd rijden met een moeilijkheidsgraad van 1 R tot 3 R.
 • Intermediate mogen een wedstrijd rijden met een moeilijkheidsgraad van 1 R tot 4 R.
 • Non-Pro en Ride Smart mogen een wedstrijd rijden met een moeilijkheidsgraad van 1 R tot 5 R.
 • Pro mag een wedstrijd rijden met een moeilijkheidsgraad van 1 R tot 6 R.
 • De Futurity klasse mag een wedstrijd rijden met een moeilijkheidsgraad van 1 R tot 6 R.
 • Het opstellen van de hindernissen mogen pas 1 uur voor de wedstrijd geplaats worden en zullen niet genummerd zijn. 
6. Sprongen, Verte spongen en afdalingen 

 • Er mogen geen vaste of gefixeerde sprongen zijn hoger dan 22” 60 cm.. 
 • Vertesprongen mogen niet breder zijn dan 90 cm.
 • Afdalingen mogen niet meer dan 135 cm.
7. Alle obstakels moeten opgesteld worden met veiligheid voor paard en ruiter in gedachte.. 

 • Bijvoorbeeld geen blootgestelde T-palen of andere scherpe voorwerpen.
8. Obstakels voor de extreme cowboy challenge :

De moeilijkheidsgraad van elke hindernis zal aan de rechterkant van het obstakel geplaatst worden. De borden zijn respectievelijk 1R,2R,3R,4R,5R, en 6R (R betekent de graad)..

 • Elke klasse heeft een specifieke graad van moeilijkheid, toegekend voor de obstakels die de ruiters mogen proberen. Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter om te beslissen of hij/zij en/of het paard in staat is deze hindernis in alle veiligheid kan nemen. Indien de ruiter enige twijfel heeft of hij/zij deze hindernis niet kan nemen in alle veiligheid, dan wordt van hem/haar verwacht deze hindernis over te slaan en zich naar het volgende obstakel te begeven. 
 • Elk obstakel heeft een tijdslimiet van 30 sec. De tijd gaat in wanneer de ruiter aanstalten maakt aan de hindernis te beginnen. De Jury kan toestaan dat de ruiter mag blijven verder gaan, op voorwaarde dat de ruiter vlotte vooruitgang maakt tijdens het nemen van de hindernis vooraleer de Jury het fluitsignaal geeft. 
 • Indien de ruiter het obstakel niet afwerkt zullen er punten in mindering gegeven worden op basis van de uitgevoerde poging. De score kan gaan van 5 naar 2 punten. De Jury zal geen 0 score geven in geval van een slechte uitvoering.
 • Als een ruiter een hindernis overslaat en aan de volgende hindernis gebint ( bijvoorbeeld: de ruiter voltooid obstakel 1 tot 4, slaat hindernis 5 over en begint aan n°6 ) mag hij/zij niet teruggaan naar het overgeslagen obstakel. Indien de ruiter toch, om het even wanneer in de wedstrijd, toch de vergeten hindernis neemt, dan rijdt hij/zij “off course” en is het eindresultaat een DQ ( gediskwalificeerd) voor deze ronde in de competitie. Dan krijgt hij/zij een 0 score en 30 sec straftijd voor elke overgeslagen hindernis.
 • Obstakels worden niet genummerd.
9 EXCA scores en jurering systeem 

Het volgende is een uitleg van het EXCA jurering systeem. Dit is hoe de Jury zal kijken naar elke hindernis. Het is eraan toegevoegd, zodat het de ruiters helpt om te verstaan, hoe de Jury’s hun score geven.

De EXCA jurering van elk obstakel heeft een puntenschaal van 1 tot 10, waarvan 5 ½ geldt als gemiddelde score. 
Er zijn drie basis onderdelen voor elk obstakel: De aanzet naar de hindernis (+1 of -1 ), de hindernis zelf ( 0 tot 8 ) en het verlaten van de hindernis (+1 of -1 ). Ondanks dat er drie onderdelen zijn per obstakel zal de Jury één cijfer geven per obstakel. Het doel hiervan is om de Horsemanship te verbeteren en nauwkeuriger een score te kunnen geven per hindernis. Deze splitsing geeft de jury een kans om elke fase van de hindernis nauwkeuriger te beoordelen.

DE AANZET  
Elke ruiter start met een 0 score voor de aanzet, en kan extra punten verdienen ( per 0,25 punten) gebaseerd op de performance. Het totaal aantal punten overschrijd niet de -1 tot +1.
De aanzet naar elke hindernis is met een neerwaartse houding en een overgang naar stap, draf, een kleine of grote galop. EXCA legt de nadruk op het rijden met losse teugel. De Jury zal een score geven naargelang wat er gebeurt als de losse teugels worden aangehaald om een overgang te maken of bij het startmanoeuvre.
De neerwaartse positie moet vloeiend, zacht en gebalanceerd zijn. Het paard moet een natuurlijke houding aannemen en gewillig reageren op de commando’s van de ruiter. Het paard moet reageren alsof hij weet wat van hem verwacht wordt en gewillig de instructies volgt van zijn berijder zoals het hem aangeleerd is.
Het paard mag zich niet gedragen zoals bij het trekken aan de teugel, een gapende mond, of zijn hoofd omhoog slaan als teken van verzet. De aanzet moet zo soepel als mogelijk verlopen.

STRAFPUNTEN (-1/4) PUNT PER INCIDENT 
 • Geen correcte gangen
 • Gapende mond
 • Geen verandering in de backhand tijdens de wissel (kruisgalop)
 • Overdreven sporen gebruik
 • Aan de teugels hangen of ballans zoeken aan de teugels om uw evenwicht te vinden
 • Te vlug gaan wanneer de voeten van het paard onstabiel staan.
 • Hardhandig zijn tegenover uw paard
 • Overdreven snelheid maken naar een obstakel toe zonder cotrole over je paard te hebben en een gevaar kan zijn voor paard en ruiter.
 • De benen veel te ver naar achter plaatsen tijdens het draaien met je paard.
 • Bij een volledige wending, tegenstand, bokken en geen correcte kruising van de voorbenen van het paard. 
 • Grote sliding stop, trekken in de mond van het paard, gapende mond en het hoofd omhoog.

EXTRA PUNTEN (+ ¼ punten°) 

 • Bij het starten, soepel en correct overgaan in de gangen
 • Rijden met een losse teugel
 • Uw benen in de juiste positiehouden bij het draaien
 • Tijdens het draaien, correcte houding en het kruisen van de benen van het pard juiste snelheid en soepelheid in overgang
 • Recht op een obstakel afgaan, met een rustige, goede houding van paard en ruiter.
HET VERLATEN VAN EEN OBSTAKEL  
Bij het verlaten krijgt de ruiter 1 punt extra of verliest hij 1 punt, afhankelijk van zijn prestaties waarin hij ¼ punt kan verliezen per gemaakte fout.
Het verlaten van een obstakel is waarschijnlijk gemakkelijker en te jureren, hoe moeilijk het ook is om de hindernis te verlaten wordt acht geslagen op de manier waarop dit gebeurt. Is het een goede hindernis, Exca zal dan een vloeiende beweging verwachten bij het verlaten van het obstakel en het vertrek naar de volgende hindernis. 
De overgang verloopt vloeiend en rustig naar de volgende gangen naar de volgende hindernis toe. De gangen zijn belangrijk maar mogen niet altijd gebeuren binnen de parameters van een obstakel. Veel ruiter verlaten in draf een hindernis op weg naar het volgende obstakel. Dit zal dan worden beoordeelt in de Overall Horsemanship.
Balans, tempo en vertrouwen zijn zaken die EXCA wil zien bij het beginnen en verlaten van een hindernis. Zachtheid en elegantie, en de proef afwerken zoals een automatisme, liever dan snelheid en slordig rijden en uitvoeren.

STRAFPUNTEN ( - ¼ punt)
 • Geen correcte gangen
 • Gapende mond
 • Geen verandering in de backhand tijdens de wissel (kruisgalop)
 • Overdreven sporen gebruik
 • Aan de teugels hangen of balans zoeken aan de teugels om uw evenwicht te vinden
 • Te vlug gaan wanneer de voeten van het paard onstabiel staan.
 • Hardhandig zijn tegenover uw paard
 • Overdreven snelheid maken naar een obstakel toe zonder controle over je paard te hebben en een gevaar kan zijn voor paard en ruiter.
 • Achterhand van het paard gaat verkeerd tijdens de spin en het slecht overzetten van de voorbenen
EXTRA PUNTEN ( + ¼ PUNT )
 • Starten met de juiste gangen
 • Rijden met losse teugels.
 • Benen op de juiste plaats bij wendingen
 • Bij het draaien de juiste snelheid aanhouden en de juiste overstap van de benen van het paard (cross-over) zonder hobbelen of bokken.
 • Een mooie sliding stop zonder aan de teugels te trekken, een gapende mond of het hoofd omhoog.
 • Een goede snelheidscontrole en het aanhouden van de snelheid.
 • Naar een obstakel toerijden zonder aarzelen, mooie cadans en snelheid en rustig in de mond.
 • Het paard gecontroleerd het obstakel laten verlaten.
DE HINDERNIS
De ruiter zal starten aan met het obstakel met een begin score van 5 ½ punten. De Jury kan tot drie pluspunten toekennen voor de uitvoering van de hindernis en kan tot eveneens de score verminderen tot een 0 score. De maximum score bedraagt 8 punten. Ruiter kunnen dus een plus of min krijgen, dit met een ¼ punt meer of minder zoals hieronder vermeld.
Na de aanvang tot een toepasselijke veilige snelheid van het paard dient deze te handelen alsof hij onderzoekt hoe hij deze de hindernis het beste kan nemen. Het paard kijkt dus wat hij moet doen om het obstakel met een goed resultaat te voltooien. 
Bij het obstakel kijkt EXCA hoe het paard werkt aan een losse teugel. Bijvoorbeeld, heeft het paard een rustige indruk met zijn hoofd naar omlaag terwijl hij de oefening uitvoert? en, weet de ruiter waar het paard zijn voeten staan? Ideaal, paard en ruiter zien er zelfzeker en rustig uit. Nogmaals, Horsemanship geeft steeds een betere indruk dan snelheid en een slordige oefening

STRAFPUNTEN ( -¼ PUNT )
 • Verkeerde of slechte gangen
 • Gapende mond
 • Verkeerde gang (galop) tijdens het uitvoeren van een manoeuvre ( kruisgalop)
 • Overdreven spoorgebruik
 • Aan de teugels hangen om zo je balans te vinden
 • Te hoge snelheid waardoor het paard onstabiel loopt
 • Hardhandig zijn tegenover het paard
 • Met een te hoge snelheid een obstakel benaderen zonder controle die een gevaar vormt voor paard en ruiter
 • Achterhand van het paard gaat verkeerd tijdens de spin
 • Het slecht overzetten van de voorbenen bij de spin 
EXTRA PUNTEN ( + ¼ PUNT ) 
 • Starten met de juiste gangen
 • Rijden met losse teugels.
 • Benen op de juiste plaats bij wendingen
 • Bij het draaien de juiste snelheid aanhouden en de juiste overstap van de benen van het paard (cross-over) zonder hobbelen of bokken.
 • Een mooie sliding stop zonder aan de teugels te trekken, een gapende mond of het hoofd omhoog.
 • Een goede snelheidscontrole en het aanhouden van de snelheid.
 • Naar een obstakel toerijden zonder aarzelen, mooie cadans en snelheid en rustig in de mond.
 • Het paard gecontroleerd het obstakel laten verlaten.
HET VERLATEN VAN EEN OBSTAKEL  
Bij het verlaten krijgt de ruiter 1 punt extra of verliest hij 1 punt, afhankelijk van zijn prestaties waarin hij ¼ punt kan verliezen per gemaakte fout.
Het verlaten van een obstakel is waarschijnlijk gemakkelijker en te jureren, hoe moeilijk het ook is om de hindernis te verlaten wordt acht geslagen op de manier waarop dit gebeurt. Is het een goede hindernis, Exca zal dan een vloeiende beweging verwachten bij het verlaten van het obstakel en het vertrek naar de volgende hindernis. 
De overgang verloopt vloeiend en rustig naar de volgende gangen naar de volgende hindernis toe. De gangen zijn belangrijk maar mogen niet altijd gebeuren binnen de parameters van een obstakel. Veel ruiter verlaten in draf een hindernis op weg naar het volgende obstakel. Dit zal dan worden beoordeelt in de Overall Horsemanship.
Balans, tempo en vertrouwen zijn zaken die EXCA wil zien bij het beginnen en verlaten van een hindernis. Zachtheid en elegantie, en de proef afwerken zoals een automatisme, liever dan snelheid en slordig rijden en uitvoeren.


STRAFPUNTEN ( -¼ PUNT )
 • Verkeerde of slechte gangen
 • Gapende mond
 • Verkeerde gang (galop) tijdens het uitvoeren van een manoeuvre ( kruisgalop)
 • Overdreven spoorgebruik
 • Aan de teugels hangen om zo je balans te vinden
 • Te hoge snelheid waardoor het paard onstabiel loopt
 • Hardhandig zijn tegenover het paard
 • Met een te hoge snelheid een obstakel benaderen zonder controle die een gevaar vormt voor paard en ruiter
 • Achterhand van het paard gaat verkeerd tijdens de spin
 • Het slecht overzetten van de voorbenen bij de spin 
EXTRA PUNTEN ( + ¼ PUNT ) 
 • Starten met de juiste gangen
 • Rijden met losse teugels.
 • Benen op de juiste plaats bij wendingen
 • Bij het draaien de juiste snelheid aanhouden en de juiste overstap van de benen van het paard (cross-over) zonder hobbelen of bokken.
 • Een mooie sliding stop zonder aan de teugels te trekken, een gapende mond of het hoofd omhoog.
 • Een goede snelheidscontrole en het aanhouden van de snelheid.
 • Naar een obstakel toerijden zonder aarzelen, mooie cadans en snelheid en rustig in de mond.
 • Het paard gecontroleerd het obstakel laten verlaten.
Een score van 8 of 9 indiceert het paard / ruiter team bij de aanvang, het uitvoeren en het verlaten van een obstakel.
Een perfecte score van10 is uitzonderlijk raar.

10. Showboating:

Het is niet toegestaan dat ruiters enige toevoeging doen aan een obstakel zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Jury. Indien er een component is toegevoegd wordt dit geclassificeerd als Showboating en zullen er punten worden afgetrokken van de obstakel score. Indien de ruiters een creatief idee hebben zullen ze eerst de dienstdoende Jury vooraf raadplegen. Originaliteit en flair worden aangemoedigd als het niet teveel tijd in beslag neemt.

11. Het verwijderen of veranderen van een regel :

Wanneer je een idee hebt voor een “nieuwe regel” of een suggestie om een bestaande regel aan te passen, moedigen we je aan om EXCA   van je idee op de hoogte te brengen. Je kan je idee doorgeven aan je lokale club samen met je lidnummer. Deze zullen dan je suggestie doorgeven aan het EXCA kantoor.

12. Aanvraag om een obstakel toe te voegen  :

Heb je een obstakel, die niet in de listing van obstakels staat, wilt laten toevoegen, neem dan contact op per email met BEXCA

13. Jury’s :

Jury’s moeten lid zijn van EXCA of hebben succesvol de complete Jury’s Certification test afgelegd die terug te vinden is op de EXCA website www.extremecowboyassociation.com . Het bedrag voor inschrijving bedraagt $ 35.00 voor 2016. Elke deelnemer kan de test downloaden en de compete  test terugsturen naar president@extremecowbyassociation.com . De test zal beoordeeld worden en de deelnemer zal dan de resultaten toegestuurd krijgen. Een score van 90% of hoger is vereist voor een EXCA Jury’s Certification. Na een succesvolle test ontvangt hij/zij een Jury kaart en een copy van het volledige EXCA reglement 2016.

 • Jury’s krijgen een graad van 1 tot 5, afhankelijk van hun ervaring en reputatie. Een score van 5 is de hoogste score en 1 voor de laagste score. Alle Jury’s worden aanbevolen een seminarie te volgen gegeven door Craig Cameron. Details over deze seminaries kan je vinden op de website www.Craigcameron.com. 
 • Is de deelnemer niet geslaagd dan kan hij/zij een tweede maal overdoen mits betaling van $ 20.00.
 • Is de deelnemer na de tweede maal niet geslaagd moet hij/zij een periode van 60 dagen wachten alvorens een derde poging te wagen en betaald dan $ 35.00.
 • NOTA : In sommige streken waar EXCA nog in volle groei is, is het niet altijd gemakkelijk om goede Jury’s te vinden in eigen streek. Als dit voorvalt dan kan een NAB lid in deze regio contact opnemen met EXCA per email met de vraag om een uitzondering te maken voor het certificatieproces. 
 • Per evenement zijn er altijd twee Jury’s
 • Een Jury mag geen familielid beoordelen
 • Een promotor of sponsor mag geen eigen evenement jureren.
 • Elke Jury heeft een EXCA score formulier om de Jury zijn scores en notities op te schrijven
 • Jury’s zijn op de hoogte van een goede Horsemanship en zal elke evenement daar naar beoordelen alsook de gecontroleerde snelheid.
 • Jury’s geven persoonlijke aandacht aan de ruiters in verband met hun evenwicht, tempo, ritme, zachte hand ( losse teugel), het gebruik van hun benen, zit en gecontroleerde snelheid. Ze besteden ook aandacht of het paard goede gangen heeft, juiste galop of draf, hoe ze een obstakel benaderen en verlaten en de voortang naar het volgende obstakel. De Jury’s hebben kennis van de rassen en baseren zich daarop in hun jurering. Dit betekent dat het ras in overweging brengt bij hun beoordeling Voorbeeld : een Jury zal geen rekening houden met een ras dat “hoger” is en deze daarom een hogere score geven vergeleken met een ander ras van paard. De Jury moet steeds in gedachte houden dat het belangrijkste van deze evenementen is, dat de oefeningen zo correct mogelijk worden uitgevoerd ongeacht welk ras het is. Het is geen populariteits wedstrijd.
 • Een Jury mag steeds vragen aan de ruiter om het bit uit de mond te halen nadat hij alle proeven heeft gereden. Hij kan tevens elke paard/ruiter team diskwalificeren als het paard bloed in de mond als gevolg van hardhandigheid. 
 • Een Jury kan elke deelnemer diskwalificeren als hij zijn/haar paard mishandeld of de regels overtreed zonder reden.
 • Een Jury kan een paard ongeschikt vinden om de proeven te rijden en des gevolg zal het paard gediskwalificeerd worden voor dit evenement.
 • Als de deelnemer niet in staat is om het parcours te rijden, voor om het even welke reden ook, zal op basis van vaststelling gediskwalificeerd worden voor deze ronde van de wedstrijd. Bestaat de wedstrijd uit verschillende ronden dan mag hij deelnemen aan de volgende ronde(n) van deze wedstrijd. 
 • De Jury’s zullen niet met elkaar overleggen terwijl een ruiter bezig is met het afleggen van de proef.
 • Een Jury kan oordelen dat een ruiter een re-ride mag doen als er van buiten het parcours een grote afleiding is ontstaan die de ruiter belemmerde de proef naar behoren te voltooien. Als zich zo een voorval voordoet dan moet de deelnemer zijn parcours uitrijden, krijgt hij ook een officiële tijdscore en kan hij een re-ride aanvragen bij de Jury binnen de minuut voor het beëindigen van het parcours. Wanneer een re-ride is toegestaan zal deze gereden worden op het einde van deze klasse. positieve beslissing van de Jury voor een re-ride, gebeurt voor om het even welke reden. 
 • De Jury’s tekenen hun scoreblad alvorens zijn deze bekent maken bij het evenement-bestuur.
 • Indien er een deelnemer ervoor heeft gekozen om een klacht over een Jury in te dienen, zal er een indieningstaks van $50.00 zijn. De klacht zal worden beoordeeld door de NAB van de regio en de voorzitter van het evenement. Mocht de klacht worden geacht als geldig, zullen de $50.00 teruggeven worden aan de deelnemer die de klacht heeft ingediend. De NAB zal een geschreven rapport van de klacht en hun beoordeling doorsturen naar het EXCA kantoor.
 • Een Jury kan worden verwijderd door het EXCA bestuur voor woorden of daden die zouden zijn gepleegd en schade kunnen toebrengen aan de organisatie.
14. Tack / De uitrusting :

 • De uitrusting moet traditioneel Western of Australisch zijn, specifiek de uitstraling voor dit soort evenementen.
 • Mechanische Hackemores, tie downs, martingals, cavessons, drop nose bands en enige vorm van gag bit of slip bit is niet toegestaan.
 • Een bosal met bijbehorende cavessons is toegestaan met de traditionele twee teugelopzet. Een bosal is niet toegestaan met een tie-down rope.
 • Het is toegestaan om bitloos te rijden of Bare-back, zonder zadel dus.
15. Het startsignaal of “order to go”  :

 • Het startsignaal of “order to go” kan op drie manieren geven worden :
 • Het kan bepaald worden door een elektronische loting, een willekeurige trekking met de deelnemers of door de volgorde van inschrijving.
 • De loting van de volgorde mag niet worden aangevochten en de ruiters moeten de volgorde aanvaarden waanneer ze moeten rijden. Tenzij een verandering wordt toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de Jury.
 • De ruiter zullen klaar staan om aan hun parcours te beginnen in de volgorde waarin ze getrokken zijn. Het niet klaar staan, als het hun beurt is, kan een reden zijn voor om gediskwalificeerd te worden.
16. Briefing :

 • De deelnemers zullen samen met de Jury’s het parcours overlopen. Paarden zijn niet toegestaan tijden de briefing. Vooraf oefenen op het parcours is niet toegestaan, voor of tijdens het evenement.
 • De obstakels en regels worden uitgelegd tijdens deze rondgang
 • Alleen ruiters mogen vragen stellen over de obstakels en regels betreffende het parcours.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om alle proeven en regels goed te begrijpen alvorens aan de wedstrijd deel te nemen.
 • Het is toegestaan voor de deelnemers het parcours te verkennen voor alle classes. Dit betekent dat elke hindernis die gebruikt wordt tijdens de wedstrijd wordt toegelicht. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat ze weten hoe ze een obstakel horen te nemen en ook in welke volgorde. Een hindernis kan in verschillende divisies van toepassing zijn, de Jury zal een kaart uithangen met de te nemen obstakels, de volgorde en welke klasse.
17. Tie breaker  :

 • Wanneer er een gelijke stand aan het einde van de wedstrijd zich voordoet, dan bepaald de snelste tijd de winnaar. 
18. De tijd  :

 • Er wordt gebruik gemaakt van twee elektronische chronometers voor de totale tijd. Voor de limiet van 30 seconden per hindernis wordt een andere chronometer gebruikt.
 • Je hebt een primaire chronometer en één als back-up.
19. Dress code, de kledij :

 • Traditionele Westernkledij of Australische kledij is vereist.
 • Geklede Jeans of gekleurde Jeans is toegelaten
 • Ruiters dragen een hemd met lange mouwen en (druk)knopen.
 • Logo’s, met uitzondering van het hemdmerk op de hemden, jassen, broeken zijn niet toegestaan tenzij met goedkeuring van de EXCA.
 • Het hemd moet in de broek zitten alvorens men aan de wedstrijd begint.
 • De ruiter moeten laarzen dragen met een hiel. Tennisschoenen zijn verboden.
 • De ruiters dragen Western cowboyhoed of een toegestane rijhelm. Caps zijn niet toegelaten.
 • Chaps en sporen zijn een optie.
20. Verplichtingen van een EXCA lid:

 • Lid zijn van EXCA is een privilege, geen recht.
 • Het uitvoerend comité van EXCA heeft autoriteit om direct disciplinaire actie of sancties te ondernemen ten opzichte van een lid, Jury of EXCA club.
 • Sportiviteit is te allen tijde een must. Iedere vaststelling van onsportiviteit is een reden voor een boete van $250.00, schorsing of intrekking van het lidmaatschap.
 • Een deelnemer kan niet worden uitgesloten op een evenement, met als basis, een vermoeden over het plegen van een daad die schadelijk kan worden beschouwd voor EXCA
 • Ieder lid is verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van zijn/haar paard.
 • Voorbeelden van acties met uitsluiting als gevolg
  • Bedreigingen of agressiviteit ten overstaan van anderen gedurende, of na de competitie.
  • Knoeien met andermans paard, materiaal of uitrusting is verboden.
  • Het niet betalen aan de EXCA of EXCA club 
  • Aantreden onder invloed van alcohol of drugs
  • Het is verboden voor de inrichters, initiatiefnemers, vrijwilligers en medewerkers om alcohol te consumeren tijdens het competitieve gedeelte van een evenement.
  • Alleen de autoriteit mag gebruik maken van het EXCA trade mark of copyright materiaal.
  • De strikte regels van EXCA  niet naleven of uitvoeren tijdens de evenementen.
21. Verbroedering  :

Ruiters mogen niet verbroederen met de Jury of EXCA personeel tijdens de gehele duur van de wedstrijd.

22: Punten op gekwalificeerde wereldkampioenschappen: Enkel (WPQ) of dubbele punten (DWPQ)

 • WPQ ( enkele punten) Enkel punt administratiekosten voor elke gebeurtenis
 • DWPQ ( dubbele punten) Dubbele punten administratiekosten voor elke gebeurtenis
 • Er mogen niet meer dan twee WPQ of DWPQ evenementen gehouden worden in één weekend op dezelfde locatie.
 • De limiet van het aantal deelnemers zal 30 op voorhand te vinden zijn op de EXCA website.
 • Er wordt geen WPQ wedstrijd toegestaan op hetzelfde weekend van het regionaal Kampioenschap in dezelfde regio.
 • Wanneer er twee jury’s zijn zal de score van de tweede jury opgeteld worden bij de eerste en dan gedeeld door twee om zo de score voor paard en ruiter te bepalen.
 • Elke deelnemer moet klaar staan aan de startpositie. Is een deelnemer niet klaar binnen de 30-60 seconden kan hij of zij gediskwalificeerd worden.
23: EXCA staaatskampioenschappen ( Dubbele punten, één administratiekost)
 
 • De datum en plaats voor een Staats kampioenschap moet goedgekeurd worden door EXCA.
 • Elke Staat mag één State Championship organiseren.
 • Staats Kampioenschappen zullen alle zeven divisies bevatten.
 • Elk EXCA lid mag meedoen in een Staats Kampioenschap.
24: EXCA regionale kampioenschappen (Drie dubbele punten, één administratiekost)

 • Elke regio mag één Regionaal kampioenschap inrichten. 
 • De datum en plaats voor Regionale kampioenschappen moeten worden goedgekeurd door EXCA en mogen het ganse jaar door gehouden worden. ( voorafgaand aan het Wereld Kampioenschap)
 • Regionale Kampioenschappen zullen alle zeven divisies bevatten. 
 • Elk EXCA lid mag deelnemen aan de Regionale Kampioenschappen.
 • Elke regio heeft een limiet van het aantal deelnemers, zo kunnen ze “wie eerst komt, eerst maalt” handhaven.
 • Regionale Kampioenschappen moet gebruik maken van tenminste één Jury (level 3)
 • EXCA erkent TOP WORLD POINT die een Cowboy en Cowgirl verdient heeft in elke EXCA Regio. Alle punten die verdient zijn in het lopende jaar zijn mee bepalend in de regionale Kampioenschappen in elke klasse.
 • Een EXCA lid moet meedoen in de Regionale kampioenschappen om te winnen in de Regionale Kampioenschappen. Een vrijstelling kan ter goedkeuring worden voorgelegd aan EXCA in geval van een sterfgeval in de familie. 
25: EXCA wereld kampioenshap

 De datum en locatie voor het EXCA World Championship zal worden goedgekeurd worden door het EXCA Office. 

 • De kwalificatie om mee te doen in de EXCA World Championship vereist dat paard en ruiter een ranking hebben in de top van 60% in hun klasse in het Nationale punten klassement.  
 • Een paard kan alleen worden geschrapt voor de World competitie wanneer er een geschreven document ter beschikking is van een veearts waarin wordt verklaard dat het paard “out of competition” is. Een vervang paard mag geen Division titel hebben gewonnen in de afgelopen drie jaar.
26: Paarden

 • Paarden die meedoen in een EXCA wedstrijd mogen van om het even welk ras zijn.
 • Er zijn geen beperkingen in verband met leeftijd of geslacht, tenzij specifiek vermeld voor een specifiek evenement waarbij leeftijdsbeperkingen van toepassing kunnen zijn. Elke gebeurtenis met een leeftijdgrens moet worden goedgekeurd door EXCA.
 • Alle EXCA gebeurtenissen moeten na de wedstrijd een “post-race exams” hebben van een erkende dierenarts. 
 • Alle Regionale Kampioenschappen eb de Wereld Kampioenschappen moeten na de wedstrijd een “post-race exams” hebben van een erkende dierenarts. 
27: Het welzijn van het paard

Elk paard moet behandeld worden met waardigheid en respect.

 • Iedere actie of pestgedrag dat wreed, beledigend of onmenselijkheid heeft een diskwalificatie tot gevolg met onmiddellijke ingang voor het EXCA Evenement.
 • Zulke diskwalificatie zal gerapporteerd worden bij de EXCA Organisatie. De verantwoordelijke van het EXCA Evenement zal een rapport uitbrengen binnen de drie werkdagen volgend op het EXCA Evenement. Het EXCA Bestuur zal het incident in detail bekijken en heeft beslissingsrecht om een disciplinaire actie te ondernemen als zij dit nodig acht. 
28:   Kreupelheid

De EXCA Jury’s en de EXCA dierenarts hebben de plicht, verantwoordelijkheid en bevoegdheid om een paard dat eventueel kreupel is te diskwalificeren. Kreupelheid wordt bepaald als :

 • Het paard toont een kreupelheid als het draaft.
 • Duidelijk knikken, hinken en verkort strekken.
 • Minimaal zijn gewicht dragen tijdens het rijden of stilstaan.